Utländsk arbetskraft

Vad är ett A1 intyg

Vad är ett A1 intyg? Tips till den som ska korsa gränser

Vad är ett A1 intyg? Det bekräftar att en arbetstagare är försäkrad i sitt hemland och befrias från att betala sociala avgifter i det land där hen tillfälligt arbetar. Vid ansökan är det viktigt att tydligt visa att arbetet är tillfälligt och att personen fortfarande är försäkrad i hemlandet. Vad är ett A1 intyg? När […]
Läs mer