ANSI

Nöddusch regler - Skylt för nöddusch

Nöddusch regler: Att skapa en säkrare arbetsmiljö

Ämnet rörande de gällande nödduschreglerna är oerhört viktigt, och utrustningen kan vara livräddande på arbetsplatser där arbetstagare är utsatta för farliga kemikalier eller andra potentiellt skadliga ämnen. Nödduschar är utformade för att snabbt skölja bort farliga ämnen från kroppen i händelse av en olycka. För att säkerställa att nödduschar fungerar som avsett och att arbetstagare […]
Läs mer