Godstransport

Vem är ansvarig för trafiken på ett företag som utför person eller godstransporter?

Vem är ansvarig för trafiken på ett företag som utför person- eller godstransporter?

Vem är ansvarig för trafiken på ett företag som utför person- eller godstransporter? På ett företag som utför person- eller godstransporter ligger ansvaret för trafiken primärt hos transportchefen eller motsvarande befattning. Denna person ansvarar för att övervaka alla aspekter av transportverksamheten, vilket inkluderar säkerhet, efterlevnad av lagar och regler, samt hantering av personal och fordon. […]
Läs mer