VVS certifikat

LISTA: VVS certifikat ni kan införskaffa

Inom VVS-branschen är VVS certifikat en avgörande komponent som inte bara säkerställer högsta standarder av arbete utan också främjar säkerhet och professionalism. Dessa certifikat fungerar som garantier för att VVS-arbeten utförs av kompetenta yrkesverksamma som har genomgått nödvändig utbildning och uppfyller branschstandarder. Nedan kommer vi att utforska varför VVS certifikat är så viktiga och hur de gynnar både VVS konsulten, installatör, partners och kunder, med information från svenska myndigheter och branschorganisationer. Läs mer om VVS konstruktion från en VVS konsult: Creacon.se.

VVS certifikat fungerar som en garanti för säkerhet och kvalitet

VVS certifikat, även kända som VVS-licenser, är officiella bevis på att en VVS-installatör eller tekniker har genomgått utbildning och uppfyller de nödvändiga kvalifikationerna för att utföra VVS-arbeten. Dessa certifikat utfärdas av auktoriserade myndigheter och organisationer och är en garanti för att arbetet kommer att utföras enligt branschstandarder och säkerhetskrav.

 • Enligt Svensk Standard, som är det svenska nationella standardiseringsorganet, är certifiering inom VVS en central komponent för att säkerställa att arbetet uppfyller svenska standarder och föreskrifter.

Fördelarna med att använda sig av VVS certifikat

Användningen av VVS certifikat är en win-win-situation för både yrkesverksamma och kunder. Det är ett bra sätt att visa att ni sticker ut och håller en högre kvalitet jämfört med andra företag. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Säkerhet: Enligt Arbetsmiljöverket är kravet på VVS certifikat en viktig del av arbetsmiljön inom VVS-branschen. Det minskar risken för olyckor och felaktiga installationer som kan leda till skador eller skadliga vattenskador.
 • Kvalitet: Enligt Boverket, som ansvarar för att reglera bygg- och bostadsfrågor i Sverige, är certifierade VVS-proffs utbildade och kunniga inom sitt område. Det garanterar att arbetet utförs med högsta kvalitet och precision.
 • Professionalism: VVS certifikat visar på yrkesverksamhet och engagemang för branschens etiska normer. Det skapar förtroende mellan yrkesverksamma och kunder.
 • Ökad efterfrågan: Enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), ökar efterfrågan på certifierade VVS-proffs och företag med rätt certifikat. Det öppnar dörrar till fler projekt och möjligheter.
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter: Enligt Boverket kräver svenska lagar och föreskrifter ofta att VVS-arbeten utförs av certifierade proffs. Detta säkerställer att allt arbete följer de rättsliga kraven.

Typer av VVS certifikat

Inom VVS-branschen finns det olika typer av certifikat beroende på yrkesroll och specialisering. Här är några vanliga typer:

 • VVS-installatörscertifikat: Dessa certifikat är för dem som utför installationer av VVS-system, inklusive rörledningar, avlopp, och värmesystem.
 • VVS-teknikercertifikat: VVS-tekniker arbetar med underhåll, reparationer och felsökning av befintliga VVS-system. Deras certifikat visar på deras expertis inom detta område.
 • Varmvattencertifikat: För yrkesverksamma som specialiserar sig på installation och underhåll av varmvattensystem.
 • Gasinstallationscertifikat: För dem som utför installationer och reparationer av gasledningar och apparater.
 • Dricksvattencertifikat: För de som arbetar med dricksvattenkvalitet och behandlingssystem.

Utbildning och krav

För att erhålla VVS certifikat krävs vanligtvis följande steg:

 • Utbildning: Genomgå en auktoriserad utbildning inom det specifika området av VVS. Detta kan inkludera utbildningsprogram som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Erfarenhet: Förvärva praktisk erfarenhet genom att arbeta under övervakning av erfarna yrkesverksamma.
 • Godkända prov: Ta och klara de nödvändiga certifieringsproven som ställs av auktoriserade myndigheter eller organisationer. Certifieringsorgan som Svensk Certifiering spelar en viktig roll i att utfärda certifikat.
 • Kontinuerlig fortbildning: Många certifikat kräver också att yrkesverksamma håller sig uppdaterade genom att delta i fortbildningskurser och -seminarier. Branschorganisationer som Installatörsföretagen erbjuder ofta sådana kurser.

vvs certifikat

LISTA: Alla VVS certifikat ni kan erhålla

1. Säker vatteninstallation (SÄK) certifikat

 • Vart ansöker jag? För att erhålla SÄK-certifikatet måste företaget ansöka hos auktoriserade certifieringsorgan som har auktoritet inom VVS-branschen. Ett sådant organ är Svensk Vatten Certifiering AB som är specialiserat på vatteninstallationer.
 • Hur går det till och vilka fördelar finns? För att uppnå SÄK-certifikatet måste företaget uppfylla specifika krav och riktlinjer som fastställts av certifieringsorganet. Detta inkluderar att demonstrera kompetens inom säker vatteninstallation, följa säkerhetsstandarder och visa att man tar dricksvattenkvalitet på allvar.

2. Gas- och Värmecertifikat

 • Vart ansöker jag? För att säkra ett Gas- och Värmecertifikat bör företaget kontakta auktoriserade organisationer som specialiserar sig på certifiering inom detta område. I Sverige är Energigas Sverige en myndighet som utfärdar certifikat för gas- och värmearbeten.
 • Hur går det till och vilka fördelar finns? För att erhålla detta certifikat måste företaget visa att dess tekniker har den nödvändiga utbildningen och kompetensen för att säkert arbeta med gasledningar och värmesystem. Det inkluderar kunskap om installation, underhåll och reparationer.

3. Miljöcertifikat

 • Vart ansöker jag? Miljöcertifikat kan erhållas genom att ansöka hos certifieringsorgan som fokuserar på hållbarhet och miljövänliga metoder. Ett exempel på ett sådant organ är Mistra Urban Futures som främjar hållbara städer.
 • Hur går det till och vilka fördelar finns? För att uppnå miljöcertifikat måste företaget visa sitt engagemang för miljövänliga VVS-lösningar. Detta kan inkludera användning av energieffektiva system, återvinning och minimering av miljöpåverkan.

4. Arbetsmiljöcertifikat

 • Vart ansöker jag? Arbetsmiljöcertifikat utfärdas av auktoriserade certifieringsorgan som fokuserar på arbetsmiljö och säkerhetsstandarder. Arbetsmiljöverket i Sverige är en myndighet som reglerar arbetsmiljöfrågor och kan vara en väg till certifiering.
 • Hur går det till och vilka fördelar finns? För att erhålla arbetsmiljöcertifikat måste företaget följa arbetsmiljölagar och säkerhetsstandarder. Det inkluderar att implementera rutiner och protokoll för att skydda anställda och kunder från olyckor och faror.

5. Medlemskap i branschorganisationer

 • Vart ansöker jag? Medlemskap i branschorganisationer som Installatörsföretagen är något som företaget själv kan ansöka om. Dessa organisationer fungerar som nätverksmöjligheter och källor för branschinformation.
 • Hur går det till och vilka fördelar finns? För att bli medlem i en branschorganisation måste företaget vanligtvis betala en medlemsavgift och följa organisationens riktlinjer och etiska normer. Medlemskap ger företaget möjlighet att dra nytta av nätverk och utbildningsresurser.
VVS certifikat gör det möjligt för upphandlare och kunder att särskilja olika underleverantörer

Sammanfattningsvis är VVS certifikat avgörande för att säkerställa kvalitet och säkerhet inom VVS-branschen. De fungerar som garantier för att arbete utförs professionellt och enligt branschstandarder. Som konsument bör du alltid vara medveten om vikten av VVS certifikat när du anlitar en VVS-professionell. På så sätt kan du vara säker på att ditt VVS-arbete är i trygga och kvalificerade händer. VVS certifikat är en nyckel till att säkerställa både kvalitet och säkerhet i VVS-arbeten.