Nödduschar

Nödduschar – vad är det och vilken ska jag välja?

Nödduschar är en avgörande komponent i arbetsplatsens säkerhetssystem, särskilt där det finns en risk för exponering för skadliga ämnen. Dessa enheter är designade för att omedelbart spola bort kemikalier eller andra farliga ämnen från kroppen eller ögonen för att minska risken för allvarliga skador. De är vanligtvis installerade i miljöer som laboratorier, industriella anläggningar och verkstäder där olyckor med farliga material kan inträffa.

Funktionalitet och placering av nödduschar

Nödduschar är en kritisk säkerhetsåtgärd, inte bara inom industrin utan även på platser som gymnasier och universitet, där kemikalier används i utbildningssyfte. Deras primära funktion är att snabbt leverera stora mängder vatten för att spola bort irriterande eller korrosiva ämnen från hud och ögon. Förutom att vara ett krav enligt arbetsmiljölagstiftningen, fungerar de också som en första linjens försvar mot olycksfall som kan orsaka allvarliga skador eller brännskador.

I laboratoriemiljöer där olika typer av lösningsmedel och syror används, såsom saltsyra eller natriumhydroxid, bör nödduscharna placeras strategiskt för att garantera omedelbar tillgång. Inom industrisektorer, såsom petrokemisk och farmaceutisk tillverkning, där risk för exponering är hög, är behovet av robusta nödduschar med tillförlitlig funktion avgörande. Dessa system bör vara utformade för att motstå den korrosiva miljön, ofta med material som rostfritt stål eller plastbelagda metaller som skydd mot korrosion.

Vid valet av specifika nödduschar är det viktigt att överväga både arbetsmiljön och de specifika kemikalierna som hanteras. Exempelvis är Gia Premix känt för sina mångsidiga nödduschar som kan anpassas efter olika behov.

För att tillmötesgå ANSI-standarder och regler, bör nödduscharna leverera minst 75,7 liter vatten per minut i minst 15 minuter. Vattnet bör vara tempererat för att undvika hypotermi eller chock hos den drabbade personen, med en temperatur som håller sig mellan 16°C och 38°C. För detta ändamål kan termostatiska blandningsventiler användas för att säkerställa konstant vattentemperatur.

Förutom att följa lagstiftning och standarder, är det också avgörande att utbilda personalen om hur nödduschar fungerar. Detta inkluderar regelbunden utbildning och övningar där personalen får praktisk erfarenhet av att lokalisera och aktivera nödduscharna. Vidare bör rutiner för underhåll innefatta vecko- och månadsvisa tester för att verifiera att nödduscharna är i arbetsförmåga och inte blockerade eller otillgängliga.

Nödduschar

Typer av duschar och deras användningsområden

Nödduschar är inte bara vitala för att hantera olyckor inom traditionella industriella och laboratoriemiljöer, de är även fundamentala inom moderna forskningsanläggningar, bioteknikföretag och platser där material med biologisk fara hanteras. Det finns flera olika typer av nödduschar, var och en anpassad för specifika scenarier och risknivåer.

Fristående nödduschar
Dessa är ofta utrustade med ett stort duschhuvud för att maximera täckningen och är idealiska för ställen där stora mängder kemikalier används, som i kemiska tillverkningsanläggningar. Dessa enheter kan också vara utrustade med extra funktioner som fotpedalstyrning och isolerade rörledningar för att förhindra värmeförlust i kalla miljöer.

Kombinerade ögonsköljstationer
Utformade för att snabbt och effektivt skölja ögonen och är ofta placerade i laboratorier där olyckor kan inträffa på bänkar eller arbetsstationer. En välkänd produkt är Gia Premix 797 6167, som kombinerar en nöddusch med en ögonsköljstation och är tillverkad för att tåla de krävande förhållandena i industriella miljöer.

Handhållna duschar
Erbjuder flexibilitet och precision, vilket gör dem idealiska för arbetsplatser där utrymmet är begränsat eller där en fast installation inte är möjlig. De är också användbara för första hjälpen-områden där snabb och riktad rengöring av specifika kroppsdelar är nödvändig.

Nödduschar

Tänk på följande omständigheter inför köp

För att uppfylla specifika behov och säkerhetskrav, bör följande överväganden göras vid inköp av nödduschar:

 • Kemikaliernas natur – Är ämnena korrosiva, giftiga, eller snabbverkande?
 • Exponeringsrisken – Är det troligt med stora spills eller mindre, mer lokala exponeringar?
 • Miljön – Kommer nödduschen att vara utsatt för extrema temperaturer eller väder?
 • Användarvänlighet – Kan enheten aktiveras snabbt och enkelt även av en person som är i chock eller smärta?

Varje arbetsplats bör utvärdera dessa faktorer noggrant och välja en nöddusch som tillgodoser deras unika riskprofil.

Exempel på populära typer av nödduschar

 • Fristående nödduschar – enbart takdusch
 • Kombinerade ögonsköljstationer
 • Ögonduschar
 • Handhållna duschar – enbart slang med munstycke, ofta vägghängd
 • Mobila nödduschar – olika former av medtagbara duschar eller sprayflaskor
 • Väggmonterade ögonsköljstationer
 • Explosionssäkra nödduschar
 • Utomhusplacerade nödduschar / värmeisolerade nödduschar
 • Tankduschar – dusch med kabin för att skydda omgivning

Dessa nödduschar representerar en del av det breda spektrum av säkerhetsutrustning som är tillgänglig för att möta kraven på olika arbetsplatser. Genom att noggrant välja en nöddusch som matchar de specifika behoven och riskerna på arbetsplatsen, kan företag säkerställa att de ger bästa möjliga skydd för sina anställda.

Funktion och aktivering

Nödduschar måste vara enkla att aktivera, även i en nödsituation. Aktiveringsmekanismerna är utformade för att vara intuitiva och kräver minimal ansträngning. Standarder som ANSI Z358.1-2014 specificerar att vattenflödet ska påbörjas inom en sekund och fortsätta flöda obehindrat, vilket garanterar omedelbar och kontinuerlig sköljning.

Regelbunden underhållskontroll är avgörande för att säkerställa att nödduscharna är funktionella när de behövs. Detta innebär regelbundna tester av flödeshastighet och temperatur, samt inspektion av fysiska hinder som kan hindra tillgången till duschen.

Nödduschar

Anpassa nödduschar efter olika arbetsmiljöer

Det är viktigt att anpassa valet av nöddusch till den specifika arbetsmiljön. Laboratorier med en stor variation av kemikalier kan kräva nödduschar med både kroppsdusch och ögonskölj för att hantera olika typer av exponeringar. I tuffa industriella miljöer är det viktigt med tåliga enheter som kan motstå fysisk påverkan och korrosiv miljö.

I verkstäder där en fast vatteninstallation inte finns tillgänglig kan portabla nödduschar vara en lämplig lösning. För arbetsplatser som hanterar kemikalier, där snabb aktivering är avgörande, bör nödduscharna placeras så att de kan nås inom några sekunder, och de bör vara utformade för att förbli aktiverade utan fortsatt användarinteraktion.

Nödduschar

Sammanfattning och bästa praxis

Sammanfattningsvis är det tydligt att nödduschar spelar en vital roll i säkerhetsarbetet på många arbetsplatser. Att välja rätt typ av nöddusch, korrekt installation och regelbunden underhåll är avgörande för att säkerställa dess funktion. Det är också viktigt att personalen är utbildad i hur nödduscharna fungerar och hur de ska användas korrekt. Genom att följa dessa riktlinjer kan arbetsplatser förbättra sin beredskap och säkerställa en säker arbetsmiljö.

Var kan jag köpa nödduschar?

En välrenommerad leverantör av svensktillverkad och certifierade nödduschar och tillbehör är Gia Premix AB, från Grängesberg. Företaget har varit verksamma i branschen sedan 80-tal och har idag efter många år av produktutveckling en av marknadens mest effektiva lösningar för arbetsplatssäkerhet gällande just olika typer av nödduschar.