Logistik

Frakta ömtåligt gods

GUIDE: Frakta ömtåligt gods | Försäkring, emballage och transportmetoder

Att frakta ömtåligt gods ställer höga krav på transportsektorn, inte bara gällande säkerheten för godset utan också med avseende på de ekonomiska aspekterna som är förknippade med hanteringen. I denna artikel utforskar vi bästa praxis för frakt av ömtåligt gods, den problembild som uppstår vid transport av sådana varor, och hur moderna transportmetoder och teknologier […]
Läs mer
Vad är den största risken vid laddning av truckbatterier

Vad är den största risken vid laddning av truckbatterier?

Vid laddning av truckbatterier, framförallt de som är baserade på bly-syra-teknologi, är den största risken produktionen av explosiva gaser, särskilt vätegas. När batteriet laddas uppstår en kemisk reaktion som kan leda till att vätegas och syre frigörs, särskilt om batteriet är överladdat eller skadat. Denna gasblandning kan vara extremt explosiv och utgör en betydande risk […]
Läs mer